Gendermonitor

Editie 1: Jinek
Vrouwen nog steeds in de minderheid

Hoe is de vrouw-/manverdeling onder gasten in de eerste maand (dagelijks) Jinek? En hoe verhoudt die zich tot de verdeling in andere en eerdere talkshows?

Het praatprogramma van Eva Jinek is sinds 5 januari 2015 dagelijks te zien om 23:00 uur op NPO1. In totaal zond NPO1 in januari 2015 19 afleveringen van Jinek uit. Daarin ontving Jinek in totaal 131 verschillende gasten. Onder hen waren 92 mannen (70,22 procent) en 39 vrouwen (29,77 procent). Tijdens drie afleveringen was geen enkele vrouw te gast. Arabiste Annabell van den Berghe is de enige vrouw die twee keer te gast was. Deze informatie gebruiken? Kijk dan even onderaan deze pagina.

pubchart

Toelichting
Onder gasten vallen mensen die op de bank zitten, muziek verzorgen of aan het woord komen via een satellietverbinding of de telefoon. Soms kwamen ook mensen uit het studiopubliek aan het woord. Omdat soms onduidelijk was welke mensen in het studiopubliek ook relevante gasten waren en omdat zij niet altijd (even lang) aan het woord kwamen, zijn deze mensen buiten beschouwing gelaten.

Om het aantal gasten te tellen, zijn afleveringen van Jinek teruggekeken via NPO Uitzending Gemist.

Is dat veel of weinig?
De representatie is in ieder geval niet evenredig aan het aantal vrouwen in de samenleving. Dat past niet bij de doelen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO); die sprak in 2010 met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap af dat de representatie van (onder andere) vrouwen in 2015 moet zijn verbeterd. Eind vorig jaar zei de NPO dat de representatie in 2019 nog verder moet zijn verbeterd.

En vergeleken met andere talkshows?
Het ziet er niet naar uit dat de representatie van vrouwen de afgelopen jaren is verbeterd. Het percentage vrouwen in Nederlandse talkshows ligt al jaren rond de 30 procent.

Zo was tussen 2007 en 2013 33 procent van de gasten in Knevel & Van den Brink vrouw (bron).

Bij de eerdere talkshow Barend & Van Dorp (1999-2006) was van alle gasten 30 procent vrouw (bron).

RTL Late Night doet het iets beter. Tijdens het eerste seizoen in 2013 was 40 procent van alle gasten vrouw (bron). In de periode september-december 2013 was dit 34 procent (bron).

Naar Pauw & Witteman is het meeste onderzoek gedaan:

Periode Percentage vrouwen Bron
2006-2013 31 Boeschoten
2008-2012 27 Nieuwsmonitor
2011 24 Nieuwsmonitor
2013 (september-december) 28 Veerman
2013 29 (+/-) Keulemans

Wilt u resultaten van de gendermonitor gebruiken? Prima! Vermeld dan wel even de naam van de onderzoeker (Leon van Wijk) en deze website (Talking Talkshows), met een link naar deze pagina.


 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s